Snowdrop

Snowdrop

Zove se "jutarnja zvijezda" jer je

jedan od prvih cvjetova koji je izašao iz zemlje nakon zime. Kršćanska tradicija povezuje snežnicu sa svijećnjakom,

2. februara, dan pročišćenja

Madone. Nadalje, legenda kaže da su Eva i Adam, jednom protjerani iz Zemaljskog raja, prebačeni u hladan, mračan i

gdje je uvijek bila zima. Evu su ubrzo uhvatili očaj i žaljenje, nije prihvatila ideju da živi u tim uslovima; anđeo se sažalio prema njoj, kaže se, koju je uzela

u nju je puhnulo šačica pahuljica i naredila im da se pretvore u pupoljke čim padnu o tlo. Eva je, pri pogledu na kišnice, dobila snagu i oživjela.

Snowdrops su simbol života i nade.


Video: LArc-en-Ciel snow drop #LArcenCiel