Lombardijski parkovi i zaštićena područja

Lombardijski parkovi i zaštićena područja

Za površnog posmatrača, Lombardija ostaje samo zemlja rada, industrije, mehanizacije i velikih gradova. Ali osim ovog aspekta, ima i neusporedive prirodne i krajobrazne ljepote: od Apenina do Alpa, prolazeći velikom dolinom Po, od glečera Po do glečera Bernine i Stelvio, od pretalpskih jezera do polja riže. Preko 22% teritorija zaštićeno je: nacionalni park (onaj Stelvio) i više od 20 regionalnih prirodnih parkova (i drugih koji se osnivaju) s vrlo različitim karakteristikama: oni se kreću od visoko planinskih parkova do pretalpskih; od riječnih parkova do onih metropolitanskog pojasa (posebno u Milanu), gdje društveno-rekreacijske potrebe prate potrebe zaštite okoliša u visoko urbanističkim područjima. Postoji i nekoliko lokalnih parkova nad-opštinskog interesa koji su nastali od 1990. godine.
Kao dio Projekta mreže Natura 2000 predloženo je 177 SIC-a (mjesta od značaja za zajednicu) i 7 SPA-a (posebna zaštitna područja).

Ortles-Gran Zebrù - Nacionalni park Stelvio - Lombardski sektor (foto www.stelviopark.it)

Jezero Garlate i rijeka Adda između Brivija i Olginata (foto www.addiomonti.it)


Video: Vode tekućice: Potoci i rijeke