Guske: orijentalne guske

Guske: orijentalne guske

Podrijetlo, difuzija i ekonomske karakteristike

Porijeklo: Kina.

Morfološke karakteristike

Orijentalne guske: Yane - Xupu Western Anhui bijela

Orijentalne guske: Istočni-lavored - Wuzhong

Orijentalne guske: Huoyan - Sečuan

Orijentalne guske: Taihu


Video: Dudine francuske guske